GIẢM GIÁ 50% NHIỀU TRÒ CHƠI - DIỄN RA VÀO THỨ NĂM HÀNG TUẦN HELIO KIDS - MỖI NGÀY MỘT ƯU ĐÃI - NHÂN ĐÔI ĐIỂM TÍCH LŨY - THỨ 2 HÀNG TUẦN HELIO KIDS - MỖI NGÀY MỘT ƯU ĐÃI - ĐỒNG GIÁ 3000Đ/LƯỢT GAME THÙNG - THỨ 3 HÀNG TUẦN

Tháng 1/2016

Tháng 2/2016

Tháng 4/2016

Tháng 6/2016

Tháng 7/2016

Tháng 8/2016

Tháng 9/2016

Tháng 10/2016

Tháng 11/2016

Tháng 12/2016

Tháng 2/2017

Tháng 4/2017

Tháng 5/2017

Tháng 6/2017

Tháng 7/2017

Tháng 8/2017

Tháng 9/2017

Tháng 10/2017

Tháng 11/2017

Tháng 12/2017

Tháng 2/2018

Tháng 3/2018


TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN